сряда, декември 12, 2007

Попитайте Вашия ЕНДОКРИНОЛОГ !!!

Основни принципи за саморегулиране
на инсулиновата доза преди хранене,
при пациенти на ИНТЕНЗИФИЦИРАНО лечение,
лекувани с  ИНСУЛИНОВИ АНАЛОЗИ :

Ниво на кръвната захар преди хранене (ммол/л) :
Корекция на обичайната доза (хранителен и коригиращ) БЪРЗОДЕЙСТВАЩ ИНСУЛИН :
Време за изчакване преди хранене при лечение с бързодейств. инсулин. АНАЛОЗИ: 
Под 2.7
Минус 1-2 Е
Първо хранене + 10 g бързоусвоими въглехидр. и след това инсулин.
2.7 – 3.8
Минус 1 Е
непосредствено
3.8 – 7.1
Без корекция
От 5 до 10 минути
7.1 – 8.2
Без корекция
От 10 до 15 минути
8.2 – 11.0
Плюс 1 Е
От 15 до 20 минути
11.0 - 13.7
Плюс 2 Е
От 20 до 25 минути
13.8 - 16.5
Плюс 3 Е
От 25 до 30 минути
16.6 - 19.2
Плюс 4 Е
От 30 до 35 минути
19.3 - 22.0
Плюс 5 Е
От 35 до 40 минути
Над 22.1
Плюс 6 Е
От 40 до 60 минути

 • Корекции на „БЪРЗИЯ” (БОЛУСЕН) ИНСУЛИН:

  Ако предстои да консумирате ПО-МАЛКО от обичайното
  количество храна, НАМАЛЕТЕ БЪРЗИЯ
  ИНСУЛИН С 1 - 2 Единици.
  Ако предстои да консумирате ПО-ОБИЛНО
  от обичайното количество храна, УВЕЛИЧЕТЕ
  БЪРЗИЯ ИНСУЛИН С 1 - 2 Единици.
  Ако планирате определена ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ,
  поемете допълнително количество въглехидрати
  и / или НАМАЛЕТЕ БЪРЗИЯ ИНСУЛИН с 1 - 2 Единици.

 • Корекции на „БАВНИЯ” (БАЗАЛЕН) ИНСУЛИН:
  • 1. Ако няколко поредни дни сутрин или вечер ПРЕДИ поставянето на БАВНОДЕЙСТВАЩИЯ ИНСУЛИН измерите по-висока от нормалната стойност на кръвна захар (над 7.5 mmol/l)
   - УВЕЛИЧЕТЕ ПРЕДИШНИЯ БАВЕН ИНСУЛИН с 1-2 Ед.
   След 1-2 дни, ако стойностите отново са по-високи – с
   още ... – до компенсация !
   2. Ако няколко поредни дни сутрин или вечер ПРЕДИ поставянето на БАВНОДЕЙСТВАЩИЯ ИНСУЛИН измерите по-ниска от нормалната стойност на кръвна захар (под 3.5 mmol/l)
   - НАМАЛЕТЕ ПРЕДИШНИЯ БАВЕН ИНСУЛИН с 1-2 Ед.
   След 1-2 дни, ако стойностите отново са по-ниски – с
   още ... – до компенсация !
   3. Желателно е да се изследвате в 2-3 часа през
   нощта, за да се предотврати опастността от НОЩНА
   ХИПОГЛИКЕМИЯ, която също може да предизвика
   сутрешни ВИСОКИ стойности и е ОПАСНА !!!

Попитайте Вашия ЕНДОКРИНОЛОГ !!!

Основни принципи за саморегулиране
на инсулиновата доза преди хранене,
при пациенти на ИНТЕНЗИФИЦИРАНО лечение,
лекувани с БЪРЗОДЕЙСТВАЩИ ИНСУЛИНИ :

Ниво на кръвната захар преди хранене (ммол/л) :
Корекция на обичайната доза (хранителен и коригиращ) БЪРЗОДЕЙСТВАЩ ИНСУЛИН :
Време за изчакване преди хранене при лечение с бързодействащи инсулини :
Под 2.7
Минус 1-2 Е
Непосредствено, плюс 10 g бързоусвоими въглехидр.
2.7 – 3.8
Минус 1 Е
От 5 до 10 минути
3.8 – 7.1
Без корекция
От 15 до 20 минути
7.1 – 8.2
Без корекция
От 25 до 30 минути
8.2 – 11.0
Плюс 1 Е
От 30 до 35 минути
11.0 - 13.7
Плюс 2 Е
От 35 до 40 минути
13.8 - 16.5
Плюс 3 Е
От 40 до 45 минути
16.6 - 19.2
Плюс 4 Е
От 45 до 50 минути
19.3 - 22.0
Плюс 5 Е
От 50 до 60 минути
Над 22.1
Плюс 6 Е
От 60 до 80 минути

 • Корекции на „БЪРЗИЯ” (БОЛУСЕН) ИНСУЛИН:

  Ако предстои да консумирате ПО-МАЛКО от
  обичайното количество храна, НАМАЛЕТЕ
  БЪРЗИЯ ИНСУЛИН С 1 - 2 Единици.
  Ако предстои да консумирате ПО-ОБИЛНО
  от обичайното количество храна, УВЕЛИЧЕТЕ
  БЪРЗИЯ ИНСУЛИН С 1 - 2 Единици.
  Ако планирате определена ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ,
  поемете допълнително количество въглехидрати
  и / или НАМАЛЕТЕ БЪРЗИЯ ИНСУЛИН с 1 - 2 Единици.


 • Корекции на „БАВНИЯ” (БАЗАЛЕН) ИНСУЛИН:
  1. Ако няколко поредни дни сутрин или вечер ПРЕДИ поставянето на
  БАВНОДЕЙСТВАЩИЯ ИНСУЛИН измерите по-висока
  от нормалната стойност на кръвна захар (над 7.5 mmol/l)
  -УВЕЛИЧЕТЕ ПРЕДИШНИЯ БАВЕН ИНСУЛИН с 1-2 Ед.
  След 1-2 дни, ако стойностите отново са по-високи – с
  още 1 Единица... – до компенсация !
  2. Ако няколко поредни дни сутрин или вечер ПРЕДИ поставянето на
  БАВНОДЕЙСТВАЩИЯ ИНСУЛИН измерите по-ниска
  от нормалната стойност на кръвна захар (под 3.5 mmol/l)
  -НАМАЛЕТЕ ПРЕДИШНИЯ БАВЕН ИНСУЛИН с 1-2 Ед.
  След 1-2 дни, ако стойностите отново са по-ниски – с
  още 1 Единица... – до компенсация !
  3. Желателно е да се изследвате в 2-3 часа през
  нощта, за да се предотврати опастността от НОЩНА
  ХИПОГЛИКЕМИЯ, която също може да предизвика
  сутрешни ВИСОКИ стойности и е ОПАСНА !!!